Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 23ain Ionawr, 2024 10.00 yb, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Kelly Evans
01267 224178
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Mansel Charles Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Suzy Curry Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Kevin Madge Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Louvain Roberts Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Kelly Evans Secretary Yn bresennol