Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 31ain Mawrth, 2023 1.30 yp, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Kevin Madge Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cyng. Giles Morgan Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Kevin Madge
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
Cyng. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Michael Thomas 
Julie James Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Co-Optee Yn bresennol
David MacGregor Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cadeirydd Yn bresennol
Malcolm MacDonald Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Co-Optee Ymddiheuriadau
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Martin S Davies Secretary Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol