Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 27ain Chwefror, 2023 1.30 yp, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Gaynor Morgan
01267 224026
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Mary Dodd Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Cadeirydd1 Yn bresennol
Caryl Davies Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Daphne Evans Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Julie James Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor Safonau Is-Gadeirydd Yn bresennol
Frank Phillips Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Philip Rogers Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Rob James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Gaynor Morgan Secretary Yn bresennol