Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 16eg Mehefin, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Giles Morgan Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Kim Broom Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Deian Harries Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Rob James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Kevin Madge Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dai Nicholas Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyng Philip Hughes Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Cabinet Yn bresennol
Ainsley Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Deina Hockenhull Swyddog In attendance, virtual
Martin S Davies Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary In attendance, virtual
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Julie Owens Secretary Yn bresennol