Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 7fed Mehefin, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Hazel Evans Cadeirydd1 Yn bresennol
Cyng. Louvain Roberts Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Kim Broom
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cyng. Meinir James Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Peter Hughes Griffiths
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Fiona Walters Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alun Lenny Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Cabinet Yn bresennol
Jan Coles Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Sarah Hendy Secretary Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Linda Rees Jones Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig