Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 19eg Mai, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg, WEDI EI GANSLO

Cyswllt:    Julie Owens
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Carys Jones Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Sue Allen Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Liam Bowen Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Sean Rees Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Anthony Enoch Parent Governor Representative - Area 2 - Carmarthen Parent Governor Representative Disgwyliedig
Dr. Felicity Healey-Benson Parent Governor Representative - Area 3 - Llanelli Parent Governor Representative Disgwyliedig
Vera Kenny Roman Catholic Church Representative Cynrychiolydd yr Eglwys Disgwyliedig
Rev. Delyth Richards Church in Wales Representative Cynrychiolydd yr Eglwys Disgwyliedig
Julie Owens Secretary Disgwyliedig