Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 15fed Mai, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

Lleoliad:   Chamber - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP and remotely

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Deryk Cundy Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Betsan Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Absennol
Cllr. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Absennol
Cllr. Martyn Palfreman Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Linda Evans Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cllr. Gareth John Aelod y Cabinet Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Ainsley Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Martin S Davies Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  Arsyllwr Yn bresennol
Cyng. John James Arsyllwr Yn bresennol
Angela Bowen (Angie) Swyddog Yn bresennol
Rachel Parkinson Swyddog Yn bresennol
Tessa Peregrine Swyddog Yn bresennol
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Rachel Morris Secretary Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol