Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 16eg Tachwedd, 2022 10.10 yb, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224 088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Edward Thomas Cadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Hazel Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Stella Rossiter Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Sue John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Aled Eynon Swyddog In attendance, virtual
Julie Owens Secretary In attendance, virtual