Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19eg Hydref, 2022 10.30 yb, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Stella Rossiter Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Edward Thomas Cadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Sue John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Mike Jacob Swyddog In attendance, virtual
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Janine Owen Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog In attendance, virtual