Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 2.00 yp, Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Deryk Cundy Cadeirydd1 Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Jean Lewis
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Martyn Palfreman Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Linda Evans Aelod y Cabinet Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Ainsley Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Cyng. Hazel Evans Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Rachel Parkinson Swyddog Yn bresennol
Gareth Williams Swyddog Yn bresennol
Steve Williams Swyddog Yn bresennol
Gareth Dennis Swyddog Yn bresennol
Nathan Hartley Swyddog Yn bresennol
Eira Evans Secretary In attendance, virtual
Daniel Hall-Jones Secretary In attendance, virtual
Martin Runeckles Secretary Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol