Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15fed Tachwedd, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

Lleoliad:   Chamber - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP and remotely

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Deryk Cundy Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Betsan Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Alex Evans
Cllr. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Absennol
Cllr. Martyn Palfreman Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Linda Evans Aelod y Cabinet Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Ainsley Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Cllr. Hazel Evans Aelod y Cabinet In attendance, virtual
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Daniel Hall-Jones Secretary Yn bresennol
Rachel Morris Secretary Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol