Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 23ain Chwefror, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Deryk Cundy Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Betsan Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Martyn Palfreman Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Linda Evans Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Cabinet Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Ainsley Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Les James Swyddog Yn bresennol
Gareth Williams Swyddog Yn bresennol
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Jessica Harcourt Swyddog Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Emma Bryer Secretary In attendance, virtual
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Martin S Davies Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig