Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26ain Ionawr, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Deryk Cundy Cadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Betsan Jones Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Anthony Leyshon Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Martyn Palfreman Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Anthony Leyshon
Cyng. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Ann Davies Aelod y Cabinet In attendance, virtual
Cyng. Linda Evans Aelod y Cabinet In attendance, virtual
Cyng. Gareth John Aelod y Cabinet In attendance, virtual
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor In attendance, virtual
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Ainsley Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Martin S Davies Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Angela Bowen (Angie) Swyddog In attendance, virtual
Alun Jones Swyddog In attendance, virtual
Rachel Parkinson Swyddog In attendance, virtual
Joy Williams Swyddog In attendance, virtual
Aled Eynon Swyddog In attendance, virtual
Eira Evans Secretary In attendance, virtual
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Emma Bryer Secretary In attendance, virtual
Kevin J Thomas Secretary In attendance, virtual