Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 30ain Ionawr, 2023 2.00 yp, Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Giles Morgan Cadeirydd1 Yn bresennol
Cllr. Kim Broom Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cllr. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Hefin Jones
Cllr. Hazel Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Elwyn Williams
Cllr. Deian Harries Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cllr. Rob James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cllr. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Kevin Madge Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Dai Nicholas Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cllr. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cllr. Alun Lenny Aelod y Cabinet Yn bresennol
Jason Jones (Pennaeth Adfywio) Swyddog In attendance, virtual
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary In attendance, virtual
Martin S Davies Secretary Yn bresennol
Ainsley Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig