Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 13eg Rhagfyr, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Giles Morgan Cadeirydd1 Yn bresennol
Cyng. Kim Broom Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Hazel Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Elwyn Williams
Cyng. Deian Harries Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Rob James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Kevin Madge Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dai Nicholas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Darren Price Aelod y Cabinet Ymddiheuriadau
Cyng Philip Hughes Aelod y Cabinet Ymddiheuriadau
Cyng. Alun Lenny Aelod y Cabinet Ymddiheuriadau
Ainsley Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Ann Clarke Swyddog In attendance, virtual
Lindsey Evans Swyddog In attendance, virtual
Heidi Font Swyddog In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Julie Owens Secretary In attendance, virtual
Martin S Davies Secretary Yn bresennol