Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19eg Hydref, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Martin Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Giles Morgan Cadeirydd1 Yn bresennol
Cyng. Kim Broom Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Hazel Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Deian Harries Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jason Hart Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Rob James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Kevin Madge Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dai Nicholas Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau Substituted by Cllr. Peter Hughes Griffiths
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cyng. Darren Price Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Cabinet Yn bresennol
Jason Jones (Pennaeth Adfywio) Swyddog In attendance, virtual
Michelle Evans Thomas Swyddog In attendance, virtual
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol
John M Williams Swyddog In attendance, virtual
Martin S Davies Secretary Yn bresennol
Ainsley Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig