Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 1af Rhagfyr, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Carys Jones Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Liam Bowen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Terry Davies
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Tyssul Evans
Cyng. Sean Rees Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyng. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Ashley Butcher Parent Governor Representative - Area 1 - Dinefwr Parent Governor Representative Yn bresennol
Anthony Enoch Parent Governor Representative - Area 2 - Carmarthen Parent Governor Representative Yn bresennol
Rev. Delyth Richards Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd yr Eglwys Absennol
Vera Kenny Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Cabinet Yn bresennol
Elin Forsyth Swyddog Yn bresennol
Julie Stuart Swyddog In attendance, virtual
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog In attendance, virtual
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary Disgwyliedig