Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 9fed Hydref, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Carys Jones Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Liam Bowen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Sean Rees Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Anthony Enoch Parent Governor Representative - Area 2 - Carmarthen Parent Governor Representative Present, as expected, virtual
Vera Kenny Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Rev. Delyth Richards Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd yr Eglwys Disgwyliedig
Cyng. Glynog Davies Aelod y Cabinet Yn bresennol
Elin Forsyth Swyddog Yn bresennol
Allan Carter Swyddog Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Yn bresennol