Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 5ed Mai, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224 088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Carys Jones Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Liam Bowen Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Sean Rees Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Anthony Enoch Parent Governor Representative - Area 2 - Carmarthen Parent Governor Representative Yn bresennol
Felicity Healey-Benson Parent Governor Representative - Area 3 - Llanelli Parent Governor Representative Present, as expected, virtual
Vera Kenny Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Rev. Delyth Richards Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd yr Eglwys Disgwyliedig
Cyng. Glynog Davies Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Gareth John Aelod y Pwyllgor In attendance, virtual
Elin Forsyth Swyddog Yn bresennol
Gwyneth Ayers Swyddog In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog In attendance, virtual
Sarah Hendy Secretary Disgwyliedig
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Julie Owens Secretary Yn bresennol