Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 24ain Mawrth, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Carys Jones Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Liam Bowen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Llinos Mai Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Mansel Charles
Cyng. Sean Rees Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Anthony Enoch Parent Governor Representative - Area 2 - Carmarthen Parent Governor Representative Yn bresennol
Felicity Healey-Benson Parent Governor Representative - Area 3 - Llanelli Parent Governor Representative Present, as expected, virtual
Vera Kenny Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Rev. Delyth Richards Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd yr Eglwys Disgwyliedig
Cyng. Glynog Davies Aelod y Cabinet Yn bresennol
Elin Forsyth Swyddog Yn bresennol
Julian Dessent Swyddog Yn bresennol
Allan Carter Swyddog Yn bresennol
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Kelly Evans Secretary In attendance, virtual
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Martin Runeckles Secretary Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol