Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 23ain Ionawr, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Carys Jones Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Liam Bowen Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Llinos Mai Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Sean Rees Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Deborah Elias Parent Governor Representative - Area 1 - Dinefwr Parent Governor Representative Ymddiheuriadau
Anthony Enoch Parent Governor Representative - Area 2 - Carmarthen Parent Governor Representative Yn bresennol
Felicity Healey-Benson Parent Governor Representative - Area 3 - Llanelli Parent Governor Representative Present, as expected, virtual
Vera Kenny Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Rev. Delyth Richards Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd yr Eglwys Absennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Cabinet Yn bresennol
Elin Forsyth Swyddog Yn bresennol
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Alun Lenny Aelod y Cabinet Yn bresennol
Emma Bryer Secretary In attendance, virtual
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual