Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 22ain Rhagfyr, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg, WEDI EI GANSLO

Cyswllt:    Julie Owens
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Carys Jones Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Sue Allen Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Liam Bowen Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Llinos Mai Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Sean Rees Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Deborah Elias Parent Governor Representative - Area 1 - Dinefwr Parent Governor Representative Disgwyliedig
Anthony Enoch Parent Governor Representative - Area 2 - Carmarthen Parent Governor Representative Disgwyliedig
Dr. Felicity Healey-Benson Parent Governor Representative - Area 3 - Llanelli Parent Governor Representative Disgwyliedig
Vera Kenny Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd yr Eglwys Disgwyliedig
Rev. Delyth Richards Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd yr Eglwys Disgwyliedig
Cyng Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Julie Owens Secretary Disgwyliedig