Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 1af Rhagfyr, 2022 2.00 yp, Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

Lleoliad:   Chamber - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP and remotely

Cyswllt:    Julie Owens
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Carys Jones Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Liam Bowen Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Llinos Mai Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Sean Rees Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Deborah Elias Parent Governor Representative - Area 1 - Dinefwr Parent Governor Representative Ymddiheuriadau
Anthony Enoch Parent Governor Representative - Area 2 - Carmarthen Parent Governor Representative Yn bresennol
Felicity Healey-Benson Parent Governor Representative - Area 3 - Llanelli Parent Governor Representative Present, as expected, virtual
Vera Kenny Roman Catholic Church Representative Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Rev. Delyth Richards Church in Wales Representative Cynrychiolydd yr Eglwys Disgwyliedig
Cyng. Glynog Davies Aelod y Cabinet Present, as expected, virtual
Cyng Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Noelwyn Daniel Swyddog In attendance, virtual
Gill Adams Swyddog Yn bresennol
Jonathan G Buck Swyddog In attendance, virtual
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol
Martin S Davies Secretary In attendance, virtual
Julie Owens Secretary Yn bresennol