Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 6ed Hydref, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Carys Jones Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Liam Bowen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Llinos Mai Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Michael Thomas 
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Sean Rees Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Deborah Elias Parent Governor Representative - Area 1 - Dinefwr Parent Governor Representative Absennol
Anthony Enoch Parent Governor Representative - Area 2 - Carmarthen Parent Governor Representative Yn bresennol
Felicity Healey-Benson Parent Governor Representative - Area 3 - Llanelli Parent Governor Representative Ymddiheuriadau
Vera Kenny Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd yr Eglwys Ymddiheuriadau
Rev. Delyth Richards Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd yr Eglwys Absennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Cabinet Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary In attendance, virtual
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Aled Eynon Swyddog In attendance, virtual