Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 6ed Hydref, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

Lleoliad:   Chamber - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP and remotely

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Carys Jones Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Liam Bowen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Llinos Mai Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Michael Thomas 
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Sean Rees Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Deborah Elias Parent Governor Representative - Area 1 - Dinefwr Parent Governor Representative Absennol
Anthony Enoch Parent Governor Representative - Area 2 - Carmarthen Parent Governor Representative Yn bresennol
Felicity Healey-Benson Parent Governor Representative - Area 3 - Llanelli Parent Governor Representative Ymddiheuriadau
Vera Kenny Roman Catholic Church Representative Cynrychiolydd yr Eglwys Ymddiheuriadau
Rev. Delyth Richards Church in Wales Representative Cynrychiolydd yr Eglwys Absennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Cabinet Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary In attendance, virtual
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Aled Eynon Swyddog In attendance, virtual