Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 28ain Tachwedd, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Gareth John Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Louvain Roberts Is-Gadeirydd Absennol
Cllr. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Peter Hughes Griffiths
Cllr. Crish Davies Aelod y Pwyllgor Absennol
Cllr. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Peter Hughes Griffiths Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cllr. Meinir James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol Substituted by Cllr. Peter Hughes Griffiths
Cllr. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual Substituted by Cllr. Tyssul Evans
Cllr. Fiona Walters Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Jane Tremlett Aelod y Cabinet Yn bresennol
Joanna Jones Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Noeline Thomas Swyddog Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Daniel Hall-Jones Secretary Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary Disgwyliedig