Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5ed Gorffennaf, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Hazel Evans Cadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Louvain Roberts Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Dai Nicholas
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Meinir James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dai Nicholas Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Fiona Walters Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Cabinet Present, as expected, virtual
Siwan Rees Swyddog In attendance, virtual
Jeremy Hawker Secretary In attendance, virtual
Martin S Davies Secretary In attendance, virtual
Rachel Morris Secretary In attendance, virtual
Emma Bryer Secretary In attendance, virtual
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Linda Rees Jones Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Jan Coles Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig