Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 17eg Ebrill, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Hazel Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Louvain Roberts Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Meinir James Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Jacqueline Seward  Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Fiona Walters Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual Substituted by
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Sharen Davies Arsyllwr Yn bresennol
Cyng. Jason Hart Arsyllwr Yn bresennol
Jan Coles Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Cathy Richards Swyddog Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Disgwyliedig
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Linda Rees Jones Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary In attendance, virtual
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Martin Runeckles Secretary Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog In attendance, virtual