Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9fed Mawrth, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Hazel Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Louvain Roberts Is-Gadeirydd Absennol
Cyng. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Dai Thomas
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Meinir James Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jacqueline Seward  Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Dai Thomas Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Fiona Walters Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Cabinet Yn bresennol
Gareth Morgans Swyddog Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Rachel Morris Secretary Yn bresennol
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Linda Rees Jones Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Jan Coles Swyddog mynediad eithriedig Ymddiheuriadau