Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 24ain Ionawr, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lleoliad:   Chamber - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP and remotely

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Hazel Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Louvain Roberts Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Meinir James Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Absennol
Cllr. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Jacqueline Seward  Aelod y Pwyllgor Absennol
Cllr. Fiona Walters Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alun Lenny Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cllr. Jane Tremlett Aelod y Cabinet Yn bresennol
Aeron Rees Swyddog Yn bresennol
Gill Adams Swyddog Yn bresennol
Susannah Nolan Swyddog In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Martin S Davies Secretary In attendance, virtual
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Martin Runeckles Secretary Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Linda Rees Jones Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Jan Coles Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig