Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 23ain Tachwedd, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Daniel John Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Cllr. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cllr. Karen Davies Is-Gadeirydd, yn y Gadair Disgwyliedig
Cllr. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Arwel Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Tina Higgins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Neil Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Edward Thomas Aelod y Cabinet Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cllr. Shelly Godfrey-Coles  Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Kevin Madge Cadeirydd Ymddiheuriadau
Alan Evans Swyddog Yn bresennol
Daniel Hall-Jones Secretary Yn bresennol
Christopher Nelson Swyddog Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Richard Waters Swyddog Yn bresennol