Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Michelle Evans Thomas Secretary Disgwyliedig
Daniel John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor In attendance, virtual
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Karen Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Arwel Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Tina Higgins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. John James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Neil Lewis Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Russell Sparks
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Cabinet Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Kevin Madge Cadeirydd Yn bresennol
Gary Glenister Swyddog Yn bresennol
Daniel Hall-Jones Secretary Yn bresennol
Heidi Neil Swyddog Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Hugh Towns Swyddog Yn bresennol
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Aled Thomas Swyddog Yn bresennol