Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 3ydd Hydref, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Daniel John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Arwel Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Tina Higgins Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Neil Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Cabinet Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Kevin Madge Cadeirydd1 Yn bresennol
Rosie Carmichael Swyddog Disgwyliedig
Isabel Macho Swyddog In attendance, virtual
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Gary Baxter Swyddog In attendance, virtual
Geinor Lewis Swyddog Yn bresennol