Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 14eg Ebrill, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. John James Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Arwel Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Tina Higgins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Gary Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Neil Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Cabinet Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  Aelod y Pwyllgor Absennol
Jason G. Jones Swyddog Yn bresennol
Daniel John Swyddog In attendance, virtual
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Rachel Morris Secretary Yn bresennol