Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 24ain Chwefror, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd

Lleoliad:   Siambr - 3 Heol Spilman

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. John James Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Deryk Cundy Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Arwel Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Tina Higgins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Gary Jones Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Deryk Cundy
Cyng. Neil Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Ann Davies Aelod y Cabinet Present, as expected, virtual
Cyng. Edward Thomas Aelod y Cabinet Present, as expected, virtual
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Cabinet Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Rosie Carmichael Swyddog Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Julie Owens Secretary In attendance, virtual
Rachel Morris Secretary Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig