Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 23ain Ionawr, 2023 2.00 yp, Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd

Lleoliad:   Siambr - 3 Heol Spilman

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Deryk Cundy Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Arwel Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Tyssul Evans
Cyng. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Deryk Cundy
Cyng. Tina Higgins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. John James Cadeirydd1 Yn bresennol
Cyng. Gary Jones Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Michelle Donoghue
Cyng. Neil Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Cabinet Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Daniel John Swyddog Yn bresennol
Richard Waters Swyddog Yn bresennol
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol
Martin S Davies Secretary In attendance, virtual