Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 24ain Tachwedd, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd

Lleoliad:   Siambr - 3 Heol Spilman

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. John James Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Arwel Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Tina Higgins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Gary Jones Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Neil Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Cabinet Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Ymddiheuriadau
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Simon Charles Swyddog In attendance, virtual
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Robert James Swyddog In attendance, virtual
Daniel John Swyddog Yn bresennol
Christopher Nelson Swyddog In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary In attendance, virtual
Richard Waters Swyddog In attendance, virtual
Lisa J. Jones Swyddog In attendance, virtual