Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 4ydd Hydref, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd

Lleoliad:   Siambr - 3 Heol Spilman

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. John James Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Arwel Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Alex Evans
Cyng. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Hefin Jones
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Tina Higgins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Gary Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Neil Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Cabinet Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Kendal Davies Swyddog In attendance, virtual
Rosie Carmichael Swyddog In attendance, virtual
Sarah Hendy Secretary Yn bresennol
Daniel John Swyddog Yn bresennol
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol