Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5ed Hydref, 2022 2.00 yp, Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Hazel Evans Cadeirydd1 Yn bresennol
Cyng. Louvain Roberts Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Meinir James Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Jacqueline Seward  Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Fiona Walters Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Cabinet Present, as expected, virtual
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog In attendance, virtual
Martin S Davies Secretary In attendance, virtual
Emma Bryer Secretary Disgwyliedig
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig