Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 19eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Tyssul Evans Cadeirydd1 Yn bresennol
Cllr. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Absennol
Cllr. Carys Jones Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Cllr. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Anthony Leyshon Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Hugh Towns Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary Disgwyliedig
Lynwen Davies Public Yn bresennol
Daniel Hall-Jones Secretary Yn bresennol
Janine Owen Secretary Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual