Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 4ydd Rhagfyr, 2023 10.00 yb, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Stella Rossiter Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Edward Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Sue John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Euros Anthony Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Scott Arundel Swyddog Yn bresennol
Marie Jones Swyddog Yn bresennol
Gary Owen Swyddog Yn bresennol
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol