Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 4ydd Rhagfyr, 2023 2.00 yp, Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed, WEDI EI GANSLO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Elwyn Williams Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Dai Thomas Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Rob James Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Jason Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Martin S Owens Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig