Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 5ed Rhagfyr, 2023 9.15 yb, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Michael Cranham Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Tyssul Evans Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyng. Fiona Walters Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual Substituted by
Dirk Newman Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Michelle Evans Thomas Secretary Disgwyliedig
Alex Machin Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Rachel Morris Secretary Yn bresennol
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual