Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 23ain Tachwedd, 2023 9.00 yb, Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Gwyneth Ayers Swyddog Expected, virtual
Llinos Evans Swyddog In attendance, virtual
Tanja Neumayer-James Swyddog In attendance, virtual
Kelly Evans Secretary In attendance, virtual
Julie Owens Secretary In attendance, virtual