Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 14eg Tachwedd, 2023 2.00 yp, Yr Aelod Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, WEDI EI GANSLO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn