Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 16eg Hydref, 2023 10.00 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Darren Price Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Linda Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary In attendance, virtual
Cyng. Deryk Cundy Arsyllwr In attendance, virtual
Gwyneth Ayers Swyddog Yn bresennol
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Nigel Evans Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Cyng. John James Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual