Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18fed Medi, 2023 10.00 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Darren Price Cadeirydd1 Yn bresennol
Cllr. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Linda Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Hazel Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Edward Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Daniel John Swyddog Yn bresennol
Jason Jones (Pennaeth Adfywio) Swyddog Yn bresennol
Jason G. Jones Swyddog In attendance, virtual
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Martin S Davies Secretary Yn bresennol
Cllr. Deryk Cundy Arsyllwr In attendance, virtual