Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 14eg Gorffennaf, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Giles Morgan Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Julie James Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Co-Optee Yn bresennol
Karen Jones Lay Person on the Governance and Audti Committee Co-Optee Yn bresennol
David MacGregor Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cadeirydd1 Yn bresennol
Malcolm MacDonald Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Co-Optee Yn bresennol
Linda Rees Jones Swyddog Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog In attendance, virtual
Gaynor Morgan Secretary Yn bresennol
TranslationUnit Swyddog Yn bresennol
Rachel Morris Secretary Yn bresennol
Sarah Hendy Secretary Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Cabinet Yn bresennol