Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 21ain Hydref, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Michelle Evans Thomas
01267 224470
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Dai Nicholas
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Giles Morgan Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Dai Nicholas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Julie James Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Co-Optee Yn bresennol
David MacGregor Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cadeirydd Yn bresennol
Malcolm MacDonald Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Co-Optee Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog In attendance, virtual
Anthony Parnell Swyddog In attendance, virtual
Gareth R Davies Swyddog Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Emma Bryer Secretary Disgwyliedig
Sarah Hendy Secretary Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog In attendance, virtual
Julie Owens Secretary Yn bresennol