Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 26ain Gorffennaf, 2022 10.00 yb, Is-Bwyllgor Trwyddedu B

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Elwyn Williams Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Kevin Madge Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Kelly Byrne Swyddog In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Janine Owen Secretary In attendance, virtual
Sarah Hendy Secretary Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
David Bizby Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig