Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 4ydd Gorffennaf, 2023 10.00 yb, Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith, WEDI EI GANSLO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn